CLS SCREEN 13 x1 = 1 x2 = 1 y1 = 1 y2 = 460 rew = 1 10 FOR x = 1 TO 150 LINE (x1, y1)-(x2, y2), (rew) x1 = x1 + 2 x2 = x2 + 2 rew = rew + 1 LOCATE 15, 15 PRINT rew NEXT x CLS x1 = 1 x2 = 1 GOTO 10